De Made Blue Foundation heeft een drieledig doel:


1. het bevorderen van schoon drinkwater en andere watervoorzieningen in ontwikkelingslanden;

2. het promoten van de watervoetafdruk en het bewust handelen daaromtrent door

consumenten, bedrijven en organisaties;

3. al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort

en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.


De Stichting Made Blue Foundation kiest voor een toekenningsbeleid waarbij de nadruk ligt op financiële steun aan schoon drinkwater projecten in landen met permanente of semi-permanente waterstress. De criteria waaraan deze projecten moeten voldoen worden vastgesteld in samenwerking met Aqua for All en periodiek herzien. Op hoofdlijnen richt de Stichting Made Blue Foundation zich op projecten die:


- schoon drinkwater beschikbaar maken op plaatsen waar een permanent tekort is aan drinkwater voor de lokale gemeenschap;

- een meetbare hoeveelheid drinkwater realiseren over langere tijd;

- duurzaam zijn van opzet, zowel in ecologische als economische zin;

- worden gekenmerkt door efficiëntie, transparantie, innovatie en ondernemerschap.


Contactgegevens:


Eikenlaan 41

3831 XE Leusden

Telefoon: 070-891 94 92


RSIN 8545.63.933

KvK-nummer 61952184


Stichting Made Blue Foundation heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)


 

Stichting Made Blue Foundation

EEN LITER VOOR EEN LITER